Мушка певачка група из Рујишта, Црна Река

Извођења

Снавали се Шар Планина (Навали се Шар Планина) (2.4 MB, mp3)
О песми Албум

Чланови групе: Бошко Стефановић, Вукадин Станковић и Тика Живковић.

^