Контакт

Можете нам се јавити на: izvornepesme@gmail.com.

Важна напомена:

Молимо Вас да нам шаљете текстове писане ћирилицом, уколико је то икако могуће.

Ако из неког разлога нисте у могућности да користе ћирилицу на рачунару/уређају са којег нам се јављате, молимо Вас да користите нашу страницу за пресловљавање латиничних текстова у ћириличне.

^